2020

2020

Customers Visit

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมงาน Carriers and International ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมลูกค้าหลายบริษัทฯ เพื่อพูดคุยและอัพเดทด้านการบริการต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้นำขนมไปมอบให้ด้วย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการของเรามาโดยตลอดมา

2020

Loy Krathong Troop

เมื่อวันศุกร์ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Troop สำหรับเทศกาลลอยกระทง โดยทีมงานฝ่ายขายได้มีโอกาสเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าพร้อมมอบกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพื่อนำไปลอยกันในเทศกาลลอยกระทง

2020

Symphony Communication, BKNIK and AIMS MOU Signing Ceremory

SYMPHONY – BKNIX – AIMS ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการและนายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับบริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด โดยมีคุณสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด และดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2020

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นำโดยคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในปี 2562 และได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในวาระต่างๆ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าใจและทราบถึงรายละเอียดในการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการเดินหน้าธุรกิจในปีนี้ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Golden Tulip Sovereign Bangkok Hotel

 

2020

งานประชุมสัมมนาที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสัมนาเพื่อพบปะผู้บริหารและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-3 โดยมีคุณอภิรัฐ วิสิทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรมนำเสนอข้อมูลสำหรับโครงการนำสายไฟเบอร์ออฟติกลงดิน รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ Morino Hotel Sri Racha

2020

Symphony Communication and CAT MOU Signing Ceremony

SYMPHONY COMMUNICATION จับมือ CAT ร่วมให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพการใช้โครงข่ายรวมถึงการขยายบริการต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายได้ทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต และเป็นการยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน โดยมีคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด และคุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2020, 2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) หรือชุดป้องกันส่วนบุคคลจำนวน 50 ชุด พร้อมขนมกล้วยพาเพลินจำนวน 120 กล่องให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีคุณรจนา ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

2020

กนอ.เยี่ยมชมบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมผู้บริหารและทีมงานได้ให้การต้อนรับคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าฯ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีโอกาสประชุมและแลกเปลี่ยนนานาทรรศนะระหว่างผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการขยายบริการด้านโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในนิคมฯ ได้เข้าถึงโครงข่ายคุณภาพเพื่อให้ทุกธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2020

ประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการเคเบิลใต้ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับทางผู้บริหารบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ คุณพีระ  ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอีกหลายท่าน เพื่อรายงายความคืบหน้าของโครงการติดตั้งเคเบิลใต้ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และนำเสนอแผนการดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมกันระหว่างสองบริษัท ซึ่งในขณะนี้โครงข่ายบริการของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น สามารถให้บริการได้แล้วในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-3 ทั้งนี้ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริหารของนิคมฯ ในโอกาสนี้ด้วย

2020

New Year’s Visit 2020

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานฝ่ายขายได้เข้าเยี่ยมลูกค้าพร้อมนำของขวัญปีใหม่มอบให้กับลูกค้าของเรา เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นมาโดยตลอด ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งมอบความสุขให้แก่กัน และในปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการใหม่ๆ ต่อไป