บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT)

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารและคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) ที่ กสทช. ร่วมมือกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำรวม 9 ราย เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริการด้านโทรคมนาคมร่วมกันอันจะเกิดประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ โดยมีพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันแถลงข่าว ณ สำนักงานกสทช. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา