BANGKOK BANK THANK YOU PARTY 2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน Bangkok Bank Thank You Party 2020 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าจากธนาคารกรุงเทพที่มั่นใจใช้บริการของซิมโฟนี่มาโดยตลอด

โดยมีคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและคุณอภิรัฐ วิสิทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจองค์กรพร้อมทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรมให้การต้อนรับพร้อมร่วมทานอาหารและพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ร้านอาหารเสวย ริเวอร์วิว พระราม 3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา