SME Broadband Internet

SME Broadband Internet

SME Broadband Internet

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ต เรามีบริการ SME Broadband Internet ที่มีคุณภาพเหนือกว่า Broadband ทั่วไปที่ใช้ในบ้าน

  • ให้ความเร็วในการ Download และ Upload เท่ากันตั้งแต่ 100Mbps – 500Mbps
  • ให้บริการด้วยสายไฟเบอร์ออพติกทุกพื้นที่
  • Call Center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง