Cloud Direct Connect

Cloud Direct Connect

เป็นบริการที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการ Cloud ทั่วโลกที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ต เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมากกับผู้ให้บริการ Cloud

บริการ Symphony Cloud Direct Connect รองรับผู้ให้บริการด้าน Cloud ชั้นนำทั่วโลก อาทิ AWS, Azure, Huawei, Office 365, Google, Alibaba, Oracle, WebAir and Salesforce เหมาะกับผู้ใช้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อตรงแทนที่จะเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตทั่วไปเพื่อความเร็วและความเสถียรในการใช้งาน หรือต้องการความปลอดภัยในด้านการรับ-ส่งข้อมูลที่มากกว่า

  • เชื่อมต่อผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำ อาทิ AWS, Azure, Huawei, Office 365, Google, Alibaba, Oracle, WebAir and Salesforce
  • รองรับ Application ได้ทุกรูปแบบ
  • สามารถเลือกและปรับเพิ่มแบนด์วิธเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย