DC/DR Connectivity

DC/DR Connectivity

DC/DR Connectivity

คือการเชื่อมต่อการสื่อสารที่เหมาะสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องการความเร็วสูงเป็นพิเศษระหว่าง Data Center, ศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) หรือสาขาหลักของลูกค้า โดยให้บริการผ่าน DWDM ซึ่งใช้ Wavelength Technology ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ DWDM ของตนเองหรือใช้บริการ Total Solution สำหรับ DC/DR ของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นก็ได้เช่นกัน

 

  • โครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Data Center ชั้นนำในประเทศไทย
  • สามารถให้บริการด้วยเส้นทางสำรองตามความต้องการของลูกค้า