E-LINE/IEPL

E-LINE/IEPL

E-LINE/IEPL

เป็นอีกรูปแบบของบริการ Private Leased Circuit ที่รองรับการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Ethernet ที่ทำงานบนแบนด์วิธที่มากกว่า 1 Mbps ขึ้นไป

  • เชื่อมต่อฝ่านเทคโนโลยี Ethernet ที่สามารถรองรับความเร็วได้ตั้งแต่ 1Mbps จนถึง 100G