Symphony Communication, BKNIX and AIMS MOU Signing Ceremory

SYMPHONY – BKNIX – AIMS ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการและนายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับบริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด โดยมีคุณสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด และดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)