2020

2020

Symphony Communication and CAT MOU Signing Ceremony

SYMPHONY COMMUNICATION จับมือ CAT ร่วมให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพการใช้โครงข่ายรวมถึงการขยายบริการต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายได้ทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต และเป็นการยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน โดยมีคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด และคุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2020, 2021

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) หรือชุดป้องกันส่วนบุคคลจำนวน 50 ชุด พร้อมขนมกล้วยพาเพลินจำนวน 120 กล่องให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีคุณรจนา ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

2020

กนอ.เยี่ยมชมบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมผู้บริหารและทีมงานได้ให้การต้อนรับคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าฯ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีโอกาสประชุมและแลกเปลี่ยนนานาทรรศนะระหว่างผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการขยายบริการด้านโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในนิคมฯ ได้เข้าถึงโครงข่ายคุณภาพเพื่อให้ทุกธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2020

ประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการเคเบิลใต้ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับทางผู้บริหารบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณ คุณพีระ  ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอีกหลายท่าน เพื่อรายงายความคืบหน้าของโครงการติดตั้งเคเบิลใต้ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และนำเสนอแผนการดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมกันระหว่างสองบริษัท ซึ่งในขณะนี้โครงข่ายบริการของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น สามารถให้บริการได้แล้วในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-3 ทั้งนี้ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริหารของนิคมฯ ในโอกาสนี้ด้วย

2020

New Year’s Visit 2020

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายขาย นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานฝ่ายขายได้เข้าเยี่ยมลูกค้าพร้อมนำของขวัญปีใหม่มอบให้กับลูกค้าของเรา เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นมาโดยตลอด ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งมอบความสุขให้แก่กัน และในปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการใหม่ๆ ต่อไป

2020

MOU ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของทีโอทีทั่วประเทศ

คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามสัญญาบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ ทีโอที ทั่วประเทศ พร้อมผู้ประกอบกิจการโทรคมอีก 10 ราย เพื่อการจัดระเบียบสายสื่อสายลงใต้ดิน ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) อีกทั้งยังสนองตอบนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐในการนำสายสื่อสารลงดินในโครงการ Smart City และสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม โดยมีนายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

2020, 2019, 2020

เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เนื่องจากปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ นั่นคือ เขตจตุจักร มีเรื่องของปริมาณขยะและมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว หลังจากที่ได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ตามบริเวณอาคารซันทาวเวอร์สและบริเวณใกล้เคียงในโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เพื่อให้มีการทิ้งลงถังอย่างถูกประเภท ทางเราได้นำขยะดังกล่าวไปจำหน่าย และนำเงินรายได้มาซื้อต้นไม้จำนวน 32 ต้น ปลูกไว้ในพื้นที่สวนจตุจักรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำโดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการและคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นำพนักงานลงมือปลูกต้นไม้ร่วมกับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน ) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562