Symphony Communication and CAT MOU Signing Ceremony

SYMPHONY COMMUNICATION จับมือ CAT ร่วมให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล นำโดยคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพการใช้โครงข่ายรวมถึงการขยายบริการต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายได้ทั่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต และเป็นการยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน โดยมีคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด และคุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ