งานประชุมสัมมนาที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสัมนาเพื่อพบปะผู้บริหารและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-3 โดยมีคุณอภิรัฐ วิสิทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขายและวิศกรรมนำเสนอข้อมูลสำหรับโครงการนำสายไฟเบอร์ออฟติกลงดิน รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ Morino Hotel Sri Racha