2021

2021, 2021

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมงานเปิดโครงการศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน หรือ Community Isolation ที่ริเริ่มและจัดตั้งโดย บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่แยกผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว-สีเหลืองอ่อนที่มีอาการไม่หนักมากออกจากชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อในครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ระบบการจัดการที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ทางด้าน IT ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในโครงการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และได้รับเกียรติจากนพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน กรุงเทพฯ

2021, 2021

บริจาคชุดของใช้ส่วนตัวเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชนโดยคุณสิริวรรณ เปรมปรีดิ์ทวีสิน หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน พร้อมด้วยคุณไพศาล ไตรชวโรจน์ หัวหน้าสายงานสารสนเทศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2,000 ชุดให้กับสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการรองรับผู้ป่วย COVID-19 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางสาวสกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

2021, 2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) หรือชุดป้องกันส่วนบุคคลจำนวน 50 ชุด พร้อมขนมกล้วยพาเพลินจำนวน 120 กล่องให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีคุณรจนา ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน