กิจกรรมเพื่อสังคม

2021, 2021

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมงานเปิดโครงการศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน หรือ Community Isolation ที่ริเริ่มและจัดตั้งโดย บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่แยกผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว-สีเหลืองอ่อนที่มีอาการไม่หนักมากออกจากชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อในครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ระบบการจัดการที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ทางซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้ให้การสนับสนุนในด้านการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ทางด้าน IT ที่จำเป็นสำหรับใช้งานในโครงการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และได้รับเกียรติจากนพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน กรุงเทพฯ

2021, 2021

บริจาคชุดของใช้ส่วนตัวเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชนโดยคุณสิริวรรณ เปรมปรีดิ์ทวีสิน หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน พร้อมด้วยคุณไพศาล ไตรชวโรจน์ หัวหน้าสายงานสารสนเทศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2,000 ชุดให้กับสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการรองรับผู้ป่วย COVID-19 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางสาวสกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน

2021, 2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) หรือชุดป้องกันส่วนบุคคลจำนวน 50 ชุด พร้อมขนมกล้วยพาเพลินจำนวน 120 กล่องให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีคุณรจนา ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

2019, 2020, 2020

เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เนื่องจากปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ นั่นคือ เขตจตุจักร มีเรื่องของปริมาณขยะและมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว หลังจากที่ได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ตามบริเวณอาคารซันทาวเวอร์สและบริเวณใกล้เคียงในโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เพื่อให้มีการทิ้งลงถังอย่างถูกประเภท ทางเราได้นำขยะดังกล่าวไปจำหน่าย และนำเงินรายได้มาซื้อต้นไม้จำนวน 32 ต้น ปลูกไว้ในพื้นที่สวนจตุจักรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำโดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการและคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นำพนักงานลงมือปลูกต้นไม้ร่วมกับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน ) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

2015

มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2558

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 7) เพื่อมอบให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งหมด 9 รางวัล เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารมูลนิธิ พอ.สว.

2015

Mahidol University built a weir for CSR

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ คืนความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ ICT Junior Camp # 7 และโครงการทำดีเพื่อพ่อ) โดยมีคณะนิสิตและเจ้าหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ช่วยมือและร่วมแรงในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

2014

ปันรอยยิ้มให้เด็กน้อยกับชมรมเพื่อนยิ้ม กฟน.

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมเพื่อนยิ้ม กฟน. หรือ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ – ลาดกระบัง โดยได้ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยากาศจึงอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เรียกได้ว่าชื่นมื่น อิ่มใจทั้งคนให้และคนรับทีเดียว

2014

บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นพ.สมชาย โตวณะบุตร อุปนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการบริจาคในกิจกรรม Ice Bucket Challenge ให้แก่กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ประเทศไทย มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ยากไร้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

2014

มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2557

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 6) เพื่อมอบให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งหมด 9 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารมูลนิธิ พอ.สว.

2014

วันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ (ขวาสุด) และนายวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ (ซ้ายสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้คนตาบอด รวม 10,000 บาท ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557