บริจาคชุดของใช้ส่วนตัวเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชนโดยคุณสิริวรรณ เปรมปรีดิ์ทวีสิน หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน พร้อมด้วยคุณไพศาล ไตรชวโรจน์ หัวหน้าสายงานสารสนเทศ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการบริจาคชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2,000 ชุดให้กับสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการรองรับผู้ป่วย COVID-19 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และนางสาวสกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน