มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2557

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 6) เพื่อมอบให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งหมด 9 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารมูลนิธิ พอ.สว.