2014

2014

ปันรอยยิ้มให้เด็กน้อยกับชมรมเพื่อนยิ้ม กฟน.

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมเพื่อนยิ้ม กฟน. หรือ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ – ลาดกระบัง โดยได้ร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยากาศจึงอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เรียกได้ว่าชื่นมื่น อิ่มใจทั้งคนให้และคนรับทีเดียว

2014

บริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นพ.สมชาย โตวณะบุตร อุปนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการบริจาคในกิจกรรม Ice Bucket Challenge ให้แก่กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ประเทศไทย มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ยากไร้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

2014

มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2557

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 6) เพื่อมอบให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งหมด 9 รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารมูลนิธิ พอ.สว.

2014

วันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ (ขวาสุด) และนายวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ (ซ้ายสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้คนตาบอด รวม 10,000 บาท ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557