วันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ (ขวาสุด) และนายวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ (ซ้ายสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 56 ปี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้คนตาบอด รวม 10,000 บาท ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557