เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เนื่องจากปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ นั่นคือ เขตจตุจักร มีเรื่องของปริมาณขยะและมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว หลังจากที่ได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ตามบริเวณอาคารซันทาวเวอร์สและบริเวณใกล้เคียงในโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เพื่อให้มีการทิ้งลงถังอย่างถูกประเภท ทางเราได้นำขยะดังกล่าวไปจำหน่าย และนำเงินรายได้มาซื้อต้นไม้จำนวน 32 ต้น ปลูกไว้ในพื้นที่สวนจตุจักรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำโดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการและคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นำพนักงานลงมือปลูกต้นไม้ร่วมกับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน ) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562