การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นำโดยคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และคุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมและแถลงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และความสำเร็จในปีที่ผ่านมาทั้งด้านการเพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อเสริมการบริการให้ลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น รวมถึงด้านการบริหารงานโดยบริษัทฯ มียอดขายและผลกำไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัดตลอดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ