Art of painting with Symphony

ผ่านไปกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ กับศิลปะการเพ้นท์เสื้อด้วยมือคุณเอง ซึ่งฝ่ายบัญชีของซิมโฟนี่ฯ ได้จัดกิจกรรมกับฝ่ายบัญชีของบริษัทคู่ค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน ณ โรงแรม เอ็ม2 เดอ บางกอก ทั้งนี้แต่ละท่านยังได้รับเสื้อเพ้นท์ฝีมือตัวเองไปใส่อวดกันที่บ้านอีกด้วย