ASIA PEERING FORUM 2013

คุณสมชาย ตรีรัตนนุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก EQUINIX บริษัทชั้นนำจากสิงคโปร์ เข้าร่วมนำเสนอโครงข่ายคุณภาพของซิมโฟนี่ ที่ได้ขยายโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ คือมาเลเซีย กัมพูชา ลาวและพม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ AEC ในการเป็น Hub และ Gateway แห่งโลกการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งงานสัมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากบริษัทโครงข่ายชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงข่ายให้มีศักยภาพมากขึ้น งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง Grand Ballroom 3, โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok