Broadcast Dinner Party

ซิมโฟนี่ เชิญกลุ่มลูกค้ากลุ่ม Digital Broadcast ที่ไว้วางใจใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของซิมโฟนี่ตลอดมา ทั้งนี้เพื่อให้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ พูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง นับเป็นปาร์ตี้สนุกๆ ที่รวมเหล่าลูกค้าผู้อยู่เบื้องหลังความบันเทิง ณ ร้านเพ้อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา