Carriers World Asia 2015

ครบรอบอีกปีสำหรับการงานสัมมนาผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคมระดับอาเซียน Carriers World Asia 2015 ในครั้งนี้ซึ่งจัดที่กรุงเทพฯ และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนในระดับ Associate Sponsor โดยมีทีมผู้บริหารและทีมงานร่วมประชุมกับ Partner และลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมที่จะนำพาประเทศในภูมิภาคนี้ก้าวสู่ AEC ด้วย Solution ทางด้านโทรคมนาคมให้ทัดเทียมนานาชาติ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2558 ที่โรงแรม Grand Millennium Sukhumvit