2020

2020, 2020

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) หรือชุดป้องกันส่วนบุคคลจำนวน 50 ชุด พร้อมขนมกล้วยพาเพลินจำนวน 120 กล่องให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีคุณรจนา ชัยเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

2020, 2020

เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เนื่องจากปัญหาใหญ่ในเขตชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ นั่นคือ เขตจตุจักร มีเรื่องของปริมาณขยะและมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว หลังจากที่ได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ตามบริเวณอาคารซันทาวเวอร์สและบริเวณใกล้เคียงในโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เพื่อให้มีการทิ้งลงถังอย่างถูกประเภท ทางเราได้นำขยะดังกล่าวไปจำหน่าย และนำเงินรายได้มาซื้อต้นไม้จำนวน 32 ต้น ปลูกไว้ในพื้นที่สวนจตุจักรเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว นำโดยคุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการและคุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นำพนักงานลงมือปลูกต้นไม้ร่วมกับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน ) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562