CommunicAsia 2022  

คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมทีมงานฝ่ายขายและวิศวกรรมได้เข้าร่วมงาน CommunicAsia 2022 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมลูกค้าหลายราย รวมถึงได้พบปะพุดคุยและอัพเดทบริการบริการต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าได้รับทราบ อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป