Corporate Business Review

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุม Corporate Business Review ขึ้นเพื่อสรุปผลงานและภาพรวมของการทำงานในปีนี้ พร้อมทั้งช่วยกันระดมความคิดและหาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์สำคัญเพื่อวางแผนงานสำหรับปีหน้า เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในแบบ Excellent Experience  โดยงานนี้มีผู้บริหารของเราเข้าร่วมงาน คือ คุณอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและรับฟังความคิดเห็นจาก Head of BU และ Head of Department ร่วมกัน ณ โรงแรม U Sathorn Bangkok