CS Loxinfo Thank You Party

เพื่อเป็นการขอบคุณ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) Partner ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และพร้อมที่จะเติบโตก้าวไปด้วยกันต่อไป ซึ่งในปีนี้ ทางซิมโฟนี่ นำโดยคุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการพร้อมทีมงานจัดงาน Thank you Party เพื่อขอบคุณลูกค้า ในธีม Hormone วัยซุกซน ที่ทำให้ได้ย้อนวัยร่วมกันกับชุดนักเรียนในวัยใส โดยมีศิลปินรับเชิญ คุณพีท พล (The Star2) ที่มาสร้างสีสัน ความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับชาว CS Loxinfo และ Symphony อย่างถ้วนหน้า พร้อมร่วมสนุกลุ้นของรางวัลใหญ่มากมาย อาทิเช่น ห้องพัก 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่มูลค่า 26,000 บาท สร้อยคอทองคำ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ Mood Bar Bangkok ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างยิ่ง