D.I.Y Herbal Massage with Symphony

ซิมโฟนี่จัดกิจกรรม Workshop โดยเรียนเชิญลูกค้ามาร่วมกันทำลูกประคบ D.I.Y จากพืชธรรมชาติ จากนั้นทุกท่านได้ผ่อนคลายสบายตัวจากความเหนื่อยล้าในการทำงานด้วยการนวดแผนไทย ณ สถาบันโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก