EABC : UNLOCKING ICT – an enable for innovative growth

The European ASEAN Business Centre หรือ EABC ได้จัดงานเสวนาเรื่อง “UNLOCKING ICT – an enable for innovative growth” โดยคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้ร่วมการเสวนาในหัวข้อ ” Telecom Wholesale Market” ซึ่งเป็นการให้มุมมองด้านประโยชน์ของการแบ่งตลาดผู้ประกอบการวางโครงข่าย Wholesale และ Retail อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ ทั้งนี้ในงานได้มีผู้บริหารจากแวดวงบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคมร่วมเข้าฟังและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในเตรียมความพร้อมของธุรกิจโทรคมนาคมของไทยสำหรับ AEC ต่อไป งานนี้จัดขึ้นที่ Centara Grand & Bangkok Convention Centre ที่ Central World