Grand Opening of ETIX Bangkok #1

คุณ Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวดาต้าเซ็นเตอร์ “ETIX Bangkok #1” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ถนนบางนา-ตราด จ. สมุทรปราการ โดยคุณ Alex ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการกล่าวแสดงความยินดีในฐานะ Partner ที่ได้ร่วมงานกับ ETIX Bangkok #1 เพื่อช่วยกันยกระดับการให้บริการให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในยุคดิจิทัล