Grow Together

ซิมโฟนี่ฯ จัดสัมมนาให้กับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่ออัพเดทข้อมูลการบริการของซิมโฟนี่ ทั้งด้านการเปิดให้บริการ IPLC ที่ปัจจุบันพร้อมให้บริการไปยังประเทศกัมพูชา และการเปิดให้บริการ IPLC ในไตรมาส 2 และ 3 ในปีนี้ พร้อมทั้งนี้ยังอัพเดทการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก คือ นิคม 304 และ นิคมที เอฟ ดี ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok