KBANK Thank You Party

เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทาง KBANK และทีมงาน IBM ที่ให้ความไว้วางใจในบริการของซิมโฟนี่ ในการเลือกใช้บริการโครงข่ายของเราเพื่อเชื่อมต่อไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ซิมโฟนี่จึงถือโอกาสจัดงาน Thank You Party ณ ร้านอาหารเสวย ริเวอร์วิว พระราม 3 เพื่อให้ทีมงานที่ประสานงานได้พบปะ พูดคุย สังสรรค์ร่วมกัน โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมและร้องคาราโอเกะ ซึ่งมีรางวัลใหญ่คือ Gift Voucher ห้องพักโรงแรม CAPE DARA PATTAYA จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557