Seminar Hooninside

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาและแนะนำบริษัทฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังและซักถามข้อสงสัย ในงาน “หุ้นอินไซด์ ก้าวสู่ปีที่ 2” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี