Smart Technology Summit 2015

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “Smart Technology Summit 2015 เทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ” โดยมีการออกบูธเพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้สนใจโครงข่ายความเร็วสูงในเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีคุณธนภร คงเอิบอิ่ม ผู้จัดการงานธุรกิจองค์กร เป็นวิทยากรในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กรด้วยเครือข่าย Ethernet สุดล้ำ (Excellent Network Solution)” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ Empress Convention Center Chiang Mai ท่ามกลางผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง