Symphony Business Review with Ji-Net

เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนา Business Review ให้กับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางซิมโฟนี่ ทั้งนี้การจัดสัมมนา Business Review เพื่อเป็นการอธิบายภาพรวมของธุรกิจและการให้บริการในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งแสดงถึงทิศทางการดำเนินงานปี 2554 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างพันธกิจทางธุรกิจร่วมกัน ในช่วงเย็น “ซิมโฟนี่” และ “จัสมิน อินเตอร์เนต” ร่วมรับประทานอาหารที่ร้าน The Pitch กับบรรยากาศสบายๆที่เป็นกันเอง