ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ของ บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส  

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ในพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ของ บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ผู้ให้บริการ Digital Technology และระบบ On-Cloud Digital Platform โดยเป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565