บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาขึ้นภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟฟท. ระยะเวลา 5 ปี

โดยซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นได้ให้ความรู้เรื่องแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ IT (IT Operation Risk) เพื่อเป็นข้อมูลที่ประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน และในช่วงค่ำเรายังได้เตรียมงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลเพื่อมอบความสนุกให้กับลูกค้า โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม