บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2017

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2017 – Digital Transformation for Insurance 4.0 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เพื่อผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและศึกษาเทคโนโลยที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจด้านประกันภัย ทั้งนี้ ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ อาทิ บริการระบบเคเบิลใต้น้ำ MCT Submarine Cable System, Corporate Internet, FTTx, ICT Business Solution ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกว่า 30 บริษัท