Symphony Company Visit

นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ร่วมต้อนรับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในกิจกรรมพานักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (SAA) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก