Symphony Exclusive Box Office – Jurassic World

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของทางซิมโฟนี่มาอย่างต่อเนื่อง เราจึงจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ให้แก่ลูกค้า โดยครั้งนี้เราเชิญลูกค้าที่อยู่บริเวณบางนาและใกล้เคียง ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี งานนี้เราได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงภาพยนตร์ Mega Cineplex Mega Bangna