Symphony Exclusive Box Office – Transformers: Age of Extinction

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้ความอุปการะใช้บริการวงจรสื่อสารของซิมโฟนี่ด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “Symphony Exclusive Box Office” กับอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นแห่งปี 2014 Transformers : Age of Extinction หรือ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 ที่หลายๆท่านรอคอยการกลับมาพิทักษ์โลกของเหล่าออโต้บอทส์ ด้วยการพาลูกค้าผู้มีเกียรติเข้าชมในโรงภาพยนตร์แบบ Exclusive ที่เหมารอบในระบบ First Class 60 ที่นั่ง และโรงใหญ่อีก 200 ที่นั่ง เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา