Symphony Relax & Retreat

ใกล้สิ้นสุดฤดูฝน กำลังจะเข้าหน้าหนาว อากาศดีๆ แบบนี้ ซิมโฟนี่ เลยพากลุ่มลูกค้า Red Carpet ของเราไปผ่อนคลายกันที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมทำบุญไหว้พระขอพรด้วยกันที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดช่องลม และวัดบางกะพ้อม อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว จากนั้นต่อด้วยการเดิน ชม ชิม ที่ตลาดน้ำยามเย็มอัมพวา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นบ้านหลากหลาย และส่งท้ายด้วยการล่องเรือนวดเพื่อสุขภาพ ทุกท่านต่างได้ชื่นชมความงดงาม สัมผัสบรรยากาศริมน้ำของสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองก่อนกลับกรุงเทพฯ กันอีกด้วย กิจกรรมสุดพิเศษนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556