Symphony Showcase @NBTC Expo 2015

งานจัดแสดงนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน กสทช. ในระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวางโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำโดยร่วมมือกับ Huawei Marine Network ผู้วางระบบเคเบิ้ลใต้น้ำชั้นนำระดับโลกนำอุปกรณ์ Repeater ซึ่งใช้ในการทวนสัญญาณสื่อสารและตัวอย่างสายเคเบิ้ลใต้น้ำของจริงนำมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการวางโครงข่ายใต้น้ำระหว่าง 3 ประเทศ ในโครงการ MCT (เชื่อมต่อระหว่างประเทศมาเลเซีย, กัมพูชาและไทย) มาให้ทุกท่านได้รับชมกันที่ Plenary Hall