สมาชิกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (Thai Internet Service Provider Association) หรือ TISPA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (Thai Internet Service Provider Association) หรือ TISPA ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นที่บริษัทฯ

โดยมีคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากหลายบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมตามวาระประจำปี เพื่อหารือ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน