THAILAND E-SPORTS CHALLENGE 2018

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดกิจกรรม THAILAND E-SPORTS CHALLENGE 2018

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬา E-SPORTS ให้เกิดขึ้นอย่างมีศักยภาพในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจและเข้าถึงกีฬานี้ นอกจากได้รับการบรรจุในการแข่งขันโอลิมปิกแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital Transformation อย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ทางบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนงานนี้ให้เกิดขึ้น  ซึ่งคุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร ผู้แทนในนามบริษัทฯ เข้าร่วมงานนี้ โดยมีพันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการ กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขัน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ณ Thailand Esports Arena The Street รัชดา