Troop Visit: Hello Autumn

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัน (มหาชน) จัดกิจกรรม Hello Autumn Troop นำถุงลดโลกร้อนพร้อมขนมต่างๆ เข้าไปเยี่ยมเยือนลูกค้ามากกว่า 50 บริษัท โดยใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยสอบถามการใช้บริการวงจรสื่อสารของบริษัท รวมทั้งเป็นการขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากซิมโฟนี่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคมที่ผ่านมา