Cenergy Karaoke Party

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Karaoke Party เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าบริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงจากซิมโฟนี่และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองที่ร่วมงานกันด้วยดีตลอดมา นอกจากจะได้มีโอกาสทานอาหารและพูดคุยกันแล้ว บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการร้องคาราโอเกะร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลกันถ้วนหน้าอีกด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ร้านใบไม้ร่าเริง ศรีนครินทร์