2016

2016

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงดิน เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงมีโครงการย้ายระบบไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธิน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางภาครัฐ 5 องค์กร ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมเข้าร่วมงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

2016

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าเยี่ยมชมบริษัท

คุณอริย์ธัช ชาลเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและราชการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมงานต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโลโนยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเพื่อเปิดมุมมองให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างของระบบเครือข่ายในสถานประกอบการปัจจุบันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

2016

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นร่วมลงนาม MOU โครงข่ายอีเธอร์เน็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

คุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมจากบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ร่วมลงนาม MOU โครงการร่วมมือด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอีเธอร์เน็ตซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาและทดลองภาคปฎิบัติใช้อุปกรณ์ด้านโครงข่ายอีเธอร์เน็ตคุณภาพสูง โดยมีพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์โครงข่ายรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาทให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

2016

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นร่วมลงนาม MOU โครงข่ายอีเธอร์เน็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

คุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมจากบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ร่วมลงนาม MOU โครงการร่วมมือด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอีเธอร์เน็ตซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาและทดลองภาคปฎิบัติใช้อุปกรณ์ด้านโครงข่ายอีเธอร์เน็ตคุณภาพสูง โดยมีพนักงานของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์โครงข่ายรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาทให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

2016

Exclusive Trip in Khao Yai

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจึงจัดทริปสุดพิเศษรับต้นฤดูหนาวระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเชิญลูกค้าร่วมสัมผัสความสดชื่นของพืชพรรณไม้นานาชนิดที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เริ่มจากการเข้าชมไรองุ่น GranMonte เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกต้นองุ่นและขั้นตอนการผลิตไวน์ จากนั้นเข้าพักท่ามกลางธรรมชาติ ณ โรงแรม Patravana Resort Khaoyai และในช่วงค่ำได้ทานอาหารร่วมกันพร้อมโอกาสในการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สำหรับวันรุ่งขึ้นหลังจากเพลิดเพลินกับธรรมชาติกันอย่างเต็มที่แล้ว เราเช็คเอาท์เพื่อไปทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวเขาใหญ่และต่อด้วยของหวานร้าน Chocolate Factory ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

2016

Exclusive Trip in Khao Yai

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นจึงจัดทริปสุดพิเศษรับต้นฤดูหนาวระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเชิญลูกค้าร่วมสัมผัสความสดชื่นของพืชพรรณไม้นานาชนิดที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เริ่มจากการเข้าชมไรองุ่น GranMonte เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกต้นองุ่นและขั้นตอนการผลิตไวน์ จากนั้นเข้าพักท่ามกลางธรรมชาติ ณ โรงแรม Patravana Resort Khaoyai และในช่วงค่ำได้ทานอาหารร่วมกันพร้อมโอกาสในการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สำหรับวันรุ่งขึ้นหลังจากเพลิดเพลินกับธรรมชาติกันอย่างเต็มที่แล้ว เราเช็คเอาท์เพื่อไปทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวเขาใหญ่และต่อด้วยของหวานร้าน Chocolate Factory ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

2016

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเข้าร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2016

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2016) จัดขึ้นโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลด้านการบริการล่าสุดของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้สามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

2016

Symphony Business Review with NTT 2016

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุม Business Review ประจำปีให้กับบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น Partner ทางธุรกิจของบริษัทฯ นำโดยคุณอภิรัฐ วิสิทธิวงษ์ Vice President Domestic Business Department พร้อมทีมงานเสนอข้อมูลการให้บริการและการขยายโครงข่ายของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งกล่าวถึงบริการใหม่ล่าสุดที่กำลังดำเนินการและสามารถให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2560 กับโครงการ MCT Submarine Cable ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อบริการออกไปยังต่างประเทศอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการบริการหลังการขายจากทีมวิศวกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของโครงข่ายซิมโฟนี่ให้กับทีมงานเอ็นทีที ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย Vice President & Chief Financial Officer บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมและให้ทัศนะเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) อาคารดุสิตธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

2016

ASCO’S Business Symposium 2016

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงาน “ASCO’S Business Symposium 2016” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4 โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานนี้ อาทิ Megaport Limited, Nokia Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับโลก และ Netka System ผู้ให้บริการชั้นนำในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น โดยทุกบริษัทต่างนำเสนอเทคโนโลยี บริการและโซลูชั่นที่ตอบสนองและเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ของไทยอย่างยิ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2559 ณ โบทานิก้า เขาใหญ่ รีสอร์ท

2016

Cenergy Karaoke Party

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Karaoke Party เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าบริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงจากซิมโฟนี่และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองที่ร่วมงานกันด้วยดีตลอดมา นอกจากจะได้มีโอกาสทานอาหารและพูดคุยกันแล้ว บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการร้องคาราโอเกะร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลกันถ้วนหน้าอีกด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ร้านใบไม้ร่าเริง ศรีนครินทร์