พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

คุณพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงดิน เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงมีโครงการย้ายระบบไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณถนนพหลโยธิน โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางภาครัฐ 5 องค์กร ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมเข้าร่วมงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559