ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นเข้าร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2016

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2016) จัดขึ้นโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างองค์กร พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลด้านการบริการล่าสุดของซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้สามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559